0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

سختی سنج فاکتور رسمی یا فاکتور شرکتی

سختی سنج فاکتور رسمی (Hardness Tester) دستگاهی است که میزان سختی فلزات،لاستیک و پلاستیک را اندازه گیری می کند. سختی یك ماده ویژگی است كه به خوبی تعریف نشده است و متناسب با تجربه كسی كه با آن سروكار دارد معانی زیادی به خود می گیرد. در مراجع متالوگرافی، سختی فلزات به مقاومت آنان به تغییر شکل پلاستیک توسط نفوذ یک جسم فرو رونده تعریف شده است. معمولاً سختی حاكی از مقاومت در برابر تغییر شكل می باشد.