0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

شوری سنج (Salinity Meter) برای سنجش میزان شوری و یا نمک سیال استفاده میشود. به طور کلی چندین روش برای اندازه گیری میزان شوری وجود دارد که دو مورد عمده و پرکاربرد آن بدین صورت است. با استفاده از رفرکتومتر چشمی می توان میزان شوری را بدست آورد و روش دوم استفاده از یک رسانایی سنج می باشد. این دستگاه ها معمولا یا به صورت تک هستند و یا در قالب دستگاههای مولتی فانکشن استفاده می شود. salt meter یک دستگاه دیجیتال بوده که با قرار دادن الکترود در سیال اندازه گیری امکان پذیر است.