0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

کیت تجزیه آب (WaterTest Kit) برای سنجش پارامترهای آب منجمله کلر، اکسیژن، آهن دوظرفیتی، سختی کل، آمونیاک، ازن، نیتریت، نیترات، پی اچ، فسفات، ید درنمک استفاده می شود. اصول کار کیتها معمولا تیتراسیون یا رنگ سنجی بوده و نسبت به دستگاه های دیجیتال از قیمت پایین تری برخوردار می باشد.