0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

ترموهیگرومتر (Thermo Hygrometer) که در صنعت هیدرومتر هم نامیده می شود برای اندازه گیری دما و رطوبت محیط استفاده می شود. اکثر این دستگاه ها قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم هم دارند. تفاوت این دستگاه ها با موارد مشابه سرعت پاسخ دهی بالاتر می باشد که معمولا برای کالیبره دستگاه های جوجه کشی و نیز محیط هایی که نیاز به اندازه گیری با دقت بالا دارند استفاده می شود.