پاور آنالایزر (Power Quality Analyzer) ابزاریست که برای اندازه گیری توان ها بکار می رود. پاور آنالایزرها به صورت پرتابل و رومیزی طراحی شده و به صورت تکفاز و سه فاز می باشند. پاور آنالایزر برای اندازه گیری توانهای اکتیو، راکتیو و توان مصرفی می بایست کلمپ را دور هر خط انداخته و سپس پراب های ولتاژ را به صورت موازی وصل می کنیم. حال قادریم توان را محاسبه کنیم. برخی از پاور آنالایزر و هارمونیک آنالایزر قابلیت اندازه گیری هارمونیک را ندارند.