برای اندازه گیری ظرفیت خازن، ظرفیت سلف و اندازه گیری مقاومت از ال سی آر متر (LCR Meter) استفاده می شود. دقت اندازه گیری و قابلیت اندازه گیری با فرکانسهای مختلف از ویژگی های این دستگاهها می باشد. ال سی آر متر ها به صورت پرتابل و رومیزی طراحی می شود. معمولا دستگاه های پرتابل بوسیله باتری کار می کنند. ویژگی های دیگر این نوع دستگاه علاوه بر اندازه گیری سلف سنجی و خازن سنجی، اندازه گیری پارامترهای Q ،D ،θ ،ESR می باشد.