اهم متر (Ohm Meter) وسیله ایست که برای اندازه گیری میزان مقاومت مصرفی کاربرد دارد. به صورت کلی اهم مترها به 2 دسته تقسیم می شوند : میلی اهم متر و میکرو اهم متر. بدلیل تست 4 سیمه با این دستگاه ها خطای ناشی از مقاومت پراب صفر بوده و لذا دستگاه با دقت بسیار بالا قادر به اندازه گیری می باشد.