امروزه اکثر سیم کش های ساختمانی بدنبال راهکار ساده ای هستند که بتوانند سیم برق را داخل دیوار تشخیص دهند. به همین دلیل به سمت فازمترهای القایی روی آورده اند. نکته حائز اهمیت این است که این ردیاب ها برای سیمهای رو کار طراحی شده اند و برای سیم های داخل کار کاربرد ندارد. البته برخی از فازمتر القایی (AC Voltage Detector) قابلیت تنظیم حساسیت دارند که باز هم گره گشا نیست. این فاز مترها از یک مدار صوتی و یک مدار نوری جهت اعلام ولتاژ بروی شبکه تشکیل شده است.