کالیبراتور (Calibrator) ابزاریست که اغلب سیگنال هایی از جمله ولتاژ، جریان، دما، فشار و … را اندازه گیری می کند. دستگاههای اندازه گیری بعد از مدت زمانی دچار خطا خواهند شد که ممکن است بر اثر عوامل فیزیکی مانند صدمه، استفاده نادرست کاربر و … در شرایط نا متعارف اتفاق بیفتد که در این مرحله جهت کالیبره نمودن دستگاه بایستی از یک دستگاه مرجع استفاده نمود که میزان خطای آن استاندارد باشد. به همین دلیل از کالیبراتور استفاده می شود.