باد سنج (Anemometer) که در صنعت از آن فلومتر باد هم یاد می کنند دستگاهیست که سرعت جریان هوا را اندازه گیری می کند. فلومترهای باد یا به صورت پره ای ( مکانیکی) و یا به صورت هات وایر هستند. برخی از فلومترهای باد قابلیت سنجش فلوی هوا که در اصلاح cmm و cfm نامیده می شود را دارند.هات وایر نوعی از فلومترهای باد می باشد که سرعت باد را بر اساس تغییر درجه حرارتی که توسط سنسور حس می شود را اندازه گیری میکند. هات وایر برای مکان هایی استفاده می شود که سطح دسترسی کمتری دارد. از طرفی اینگونه دستگاه ها نسبت به نوع پره ای دارای قیمت بالاتری بوده و نیز مشابه نوع مکانیکی قابلیت سنجش فلوی هوا که در اصلاح cmm و cfm نامیده می شود را دارد. همچنین تعدادی قابلیت ثبت اطلاعات را داشته و کاربر می تواند پس از ثبت اطلاعات از طریق اتصال به کامپیوتر این اطلاعات را استخراج کند.